Higista trennis, mitte kulutšekke esitades

Uus tasuta äpp kulude hüvitamiseks

Proovi kohe
scroll down

Sporditoetus kiirelt kätte

Sporditoetuse saamine pole kunagi olnud lihtsam. Tööandjal on võimalik sportimist maksuvabalt toetada 100 euro eest kvartalis*. Uus äpp vahendab kõik sportimise kulud otse tööandjale ning võimaldab need kiirelt hüvitada.

Lihtne ja käepärane

Äpp muudab firma arvepidamise veatuks ja ladusaks, sest töötajatel on kulude esitamiseks ühtlustatud vorm, mis aitab arvutada kuluhüvitisi ja kalkuleerida limiite. Tööandja saab kuluaruanded kinnitada hetkega ning vaevata genereerida maksefailid kulude hüvitamiseks.

Veelgi funktsioone

Lisaks spordi- ja tervisekulude arvestusele on äpil teisigi töötaja kulude haldamisega seotud funktsioone: töötaja saab esitada lähetuskulude aruandeid, sõidupäevikut ja jooksvate kulude dokumente. Kõik kuluaruanded on digitaalsed ning on tööandjale ja ettevõtte raamatupidajale igal ajal ligipääsetavad.

* Alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. Maksuvabad tervise edendamise kulud hulka arvestatakse: avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu, sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused, tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused, kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele, ravikindlustuslepingu kindlustusmakse. Allikas: Maksu- ja Tolliamet.

Kuluaruanne

Äpp loob ettevõttes ühtlustatud dokumendivormistuse, kõik kuluaruanded on veatult esitatud ning andmed on alati juurdepääsetavad.

Proovi kohe